LBC Bohusfrakt kan även erbjuda hjälp med de flesta typer av markarbeten.

Vi hjälper er med uppdrag som schaktning, grävarbeten, kabelnedläggning, dikesgrävning, m.m.

Vi har även lastmaskiner för lastning och planering av material.

lbc bohusfrakt entreprenadarbeten2

Fakta - Entrepenadarbeten

  • schaktmaskiner
  • traktorgrävare och grävmaskiner för arbete med till exempel el- och telekabelgrävning, rörläggning och dikesgrävning.
  • lastmaskiner för lastning av bland annat makadam och berg.

    Läs mer »