naturgrus

Från vår egen grustäkt i Håveröd kan du du få allt vad gäller naturmaterial, till exempel kullersten, natursingel, leksand och infiltrationsgrus för trädgårdar, parker, samt lek- och bruksmiljöer.

Täkten är en av få i Bohuslän och kan förädla ca. 15.000 ton per år. Produktionen ligger i vårt dotterbolag, Bohusfrakt Grus & Kross AB, komplett med sorterverk och lastmaskiner.


Karta till Naturtäkt Håveröd »

sand 1
Sand 2
Infiltrationsgrus prod

Natursanden från Bohusfrakt Grus & Kross finns i flera olika sorteringar och med olika egenskaper.

OBS! Utseendet på produkterna kan variera stort eftersom det är naturmaterial.

 

Mursand / Sandlådesand - storlek: 0 - 4 mm

Den finsorterade natursanden passar utmärkt till murningsarbeten och putsning, samt till sandlådesand då den lätt blandar sig med vatten.

 

Golfsand / Leksand - storlek: 1 - 5 mm

Denna sortering är aningen grövre än mursanden och packar sig inte, vilket gör den idealisk till golfbanor, dressa gräsmattor och lekplatser.

 

Gjutsand - storlek: 0 - 10 mm

Passar utmärkt som grundmaterial vid gjutningsarbeten.

 

Paddocksand - storlek: 0 - 14 mm

Passar som ridunderlag i paddockar.

 

Infiltrationsdränering - storlek: 1 - 14 mm

Dräneringsgrus som passar till infiltrationsbäddar, avloppsanläggningar, dräneringar, m.m.

 

nartursingel prod

Natursingel, eller gårdssingel som det även kallas, passar utmärkt till grusgångar, grusplaner eller andra miljöer där människor och djur vistas.

Den naturliga slipningen av singeln gör det lämpligt för bara fötter och tassar.

Den större sorteringen passar även till olika former av dränering.

Sortering i storlek:

  • 8 - 14 mm
  • 12 - 16 mm

Makadam används med fördel till uppfyllnad och dränering och med sina naturslipade former passar de in i alla miljöer.

Den bohuslänska makadammen smälter fint in i trädgårdsmiljöer, parker, m.m. som stenbäddar eller dekoration.

Sorteringar i storlek:

  • 16 - 32 mm
  • 32 - 65 mm

makadam prod16-32makadam prod32-65

 

Kullerstenar är naturligt slipade stenar som passar till trädgårdsdekorationer, murar, dammar, stenpartier, avgränsningar och att stabilisera slänter, terrasser, m.m.

De bohuslänska kullerstenarna finns i storlekar från 65 mm upp till rejäla 2 000 mm.

Sorteringar i storlek:

  • 65 - 125 mm
  • 100 - 300 mm
  • 200 - 450 mm
  • 450 - 600 mm
  • 600 - 2000 mm