Hudsmoar 710x281 20171010

Från egen bergtäckt vid Huds Moar med en uttagskapacitet på 200 000 ton/år kan vi leverera en stort antal sorteringar från stenmjöl till förstärkningslager.

Allt material från bergtäkt Huds Moar är prövad och godkänd med Gammaspektometri utförd av SGU Sveriges Geologiska Undersökning DNR. 08-689-2006 detta är särskilt viktigt att tänka på vid nybyggnation av husgrunder (Radonhalt).

Från Huds moar levererar vi enligt standarden SS-EN 13242+A1:2007.


Karta till Bergtäkt Huds Moar »

Bergkross / Grus

0-2 Stenmjöl Används för plattsättning, samt som ytlager på fotbollsplaner, ridbanor och dylikt.
2-5 Makadam Används bland annat som isgrus, plattsättning samt i vissa fall för infiltration.
4-8 Makadam Används som "gårdssingel", samt som halkbekämpning på enkla vägar och parkeringar.
8-16 Makadam Används bland annat som gårdsgrus, infiltration samt betong.
16-22 Makadam Används för inblandning i betong samt för dränering.
0-16 Krossgrus Används som slitlager på grusvägar.
0-32 Bärlager Används som bärlager vid vägfyllnad. Godkänt enligt ATB VÄG 2003.
0-90 Förstärkningslager Används som förstärkningslager vid uppbyggnad av vägkroppar. Godkänt enligt ATB VÄG 2003.
0-150 Förstärkningslager Används som förstärkningslager vid uppbyggnad av vägkroppar. Godkänd enligt BYA.

Naturgrus / Sand

0-4 Mur & Putssand Används vid de flesta typer av murnings och putsningsarbeten, samt gatstenssättning.
0-8 Gjutsand Används vid gjutning ofta tillsammans med 8-16 eller 16-32 makadam.
0-8 Sättsand Används för plattsättning och som skyddsand mot rör, tankar samt som ytlager på ridbanor.
Natursingel 12-16 Kallas ofta gårdsgrus. Används för grusgångar m.m.
Dräneringsgrus Används för dränering, fyllning mot källarvägg och dylikt.
Kabelsand Används i rörgravar vid kabel och fiberjobb,

Jord

Matjord Harpad och sorterad åkerjord.

 

Bilder - Bergtäkt Huds Moar