Från början var företagsnamnet Bohuslast, men efter sammanslagning med Åkericentralen i mitten på 1980-talet blev namnet Bohusfrakt. I början av 2001 slog sig Bohusfrakt samman med Sotenäs LBC och 2002 bildades ett nytt företag tillsammans med LBC Tanum med namnet LBC Bohusfrakt AB.

I maj 2009 bildade vi en gemensam lastbilscentral med LBC Schakt & Transport, fortfarande med namnet LBC Bohusfrakt AB. Organisationsnumret är 556617-8348.

Affärsidé

LBC Bohusfrakt ska marknadsföra och sälja transporter samt tillhörande varor och tjänster till främst kunder i Norra Bohuslän. Med vår närhet till marknaden och genom hög kvalitet samt stort miljöansvar skall vi av våra kunder uppfattas som ett första och komplett alternativ för alla transportbehov.

gammaltimmerbil