Trafiksäkerhets- och miljöarbete är två sidor av samma mynt, det som kallas ansvar. För Bohusfrakt är det en självklarhet att axla det ansvaret.

Att värna om miljön är mycket viktigt för oss företag inom transportnäringen. Vi arbetar hårt för bevarandet av miljön. Sedan 2001 arbetar vi i enlighet med ISO 14001.

Att upprätthålla trafiksäkerheten jobbar vi också aktivt för tillsammans med våra åkare. Bland annat är en majoritet av våra fordon utrustade med alkolås.

miljootrafik