LBC Bohusfrakt AB ska:

  • Arbeta för att erbjuda marknaden miljöeffektiva vägtransporter med utgångspunkt från kundens krav och våra resurser och förutsättningar.
  • Följa tillämplig miljölagstiftning, andra samhällskrav och kundens krav.
  • Ständigt förbättra verksamheten genom att följa vårt miljöprogram med angivande av miljömål och uppföljning av dessa.
  • Kontinuerligt öka delägarnas och de anställdas kunskap och kompetens i miljöfrågor.
  • Informera kunder och intressenter om företagets miljöarbete.