LBC Bohusfrakt AB verkar för en god trafiksäkerhet genom att:

 • följa lagstiftning och övriga trafikkrav
 • visa gott omdöme och hålla den hastighet som väglag, trafik och gällande hastighetsbegränsning tillåter
 • visa respekt för våra medtrafikanter och hålla avstånd till andra fordon
 • på ett ansvarsfullt sätt lastsäkra gods enligt gällande bestämmelser
 • uppdragen utförs med förare som innehar rätt utbildning och kompetens
 • använda trafiksäkra fordon med rätt utrustning och giltiga tillstånd
 • utföra daglig kontroll av fordonet, både tekniskt och trafiksäkert.
 • alltid, enligt lag, använda handsfree vid mobilsamtal. 

Att framföra sitt fordon drogfritt är en självklarhet

Vi rekommenderar alltid våra transportörer och anställda att:

 • alltid undvika att köra då de är trötta
 • kontinuerligt göra tillsyn och service på fordonen
 • följa upp och åtgärda brister
hastighet