LBC Bohusfrakts avfallshantering omfattar ett stort antal containers & växelflak i varierande storlek, från 5 m³ upp till 30 m³.

Sortering och återvinning av avfall är idag en självklarhet och vi tillhandahåller en effektiv och prisvärd service.

lbc bohusfrakt atervinning

Fakta - Återvinning

  • avfallscontainrar för uthyrning och för transporter
  • lastväxlare med sopcontainrar på 38 m³ med tak
  • omhändertagande av miljöfarligt avfall