LBC Bohusfrakt kan i de flesta fall ta emot tippning / deponi av sten- och grusbaserade restprodukter från exempelvis rivningar eller grävarbeten, såsom sten, grus, betong, m.m.

Kontakta oss för mer information.


tippning 1

Fakta - Tipp / Deponi

  • enbart sten & grusbaserat material
  • får inte innehålla rester av miljöfarligt material