LBC Bohusfrakt erbjuder tjänster för vinterhalvåret med snö- & halkbekämpning.

När vintern ger sig till känna ställer vi om våra fordon och ser till att vägarna blir fria från snö och is.

vinter

Fakta - Vinterväghållning

  • plog-, salt- och sandfordon.
  • snöplogar och snöskopor för snöröjning av planer och parkeringar.